Brandwonden brûlures

Brandwonden

Brandwonden kunnen zeer pijnlijk zijn en in dat geval is het belangrijk om te weten wat u moet doen om verdere problemen te vermijden. U vindt hier enkele tips!

Brandwonden ontstaan wanneer u zich brandt door de zon, door kokend water of door extreme koude,…

 

Brandwonden kunnen worden onderverdeeld in verschillende graden, afhankelijk van de ernst van het letsel:

 

Eerstegraads brandwonde De lichtste brandwonde. De huid ziet er rood, droog en soms gezwollen uit. Bij een eerstegraads brandwonde is er geen blaarvorming. Deze wonde geneest spontaan zonder een achterblijvend litteken.
Tweedegraads brandwonde Bij deze brandwonde is de bovenste laag van de huid beschadigd. Dit gaat gepaard met blaarvorming en hevige pijn. Na enkele weken is de huid terug volledig hersteld.
Derdegraads brandwonde De totale huid is verbrand tot aan de zenuwen (u voelt hierdoor geen pijn). De huid ziet geelwit tot bruinzwart. Littekens zullen nadien altijd zichtbaar blijven.

 

De ernst en de prognose van de behandeling van een brandwonde is afhankelijk van:

 

 • De diepte van de verbranding
 • De omvang van de wonde
 • De leeftijd
 • De eventuele verbranding van de luchtwegen

 

Wanneer er een groot deel van het lichaam verbrand is zoals bv. de rug, kan dit grote gevaren met zich meedragen. Er loopt veel vocht uit grote brandwonden waardoor er kans op uitdroging van het lichaam bestaat. Infecties kunnen de situatie nog verergeren.

 

Wat te doen in geval van verbranding? Hieronder vindt u enkele tips:

 

! Water, water, water en de rest komt later!

 

 • Als u kinderen heeft, zet dan altijd hete pannen of heet water buiten handbereik. Als u iets uit de oven haalt, gebruik dan ovenhandschoenen in plaats van een keukenhanddoek of dergelijke.
 • Verbrandt u zichzelf toch, is het van groot belang om direct te koelen onder stromend water. Gebruik bij voorkeur lauw stromend water en doe dit gedurende minstens 20 minuten. Indien u de brandwonde niet meteen kunt koelen, blijft het nog steeds zinvol om de brandwonde nadien te blussen.
 • Indien u zich verbrandt door chemische stoffen, is het van belang om te weten of u deze brandwonde onder stromend water mag houden. Bel naar het antigifcentrum indien u twijfelt (nummer: 070 245 245). Sommige chemische stoffen kunnen immers door contact met water nog ernstigere brandwonden veroorzaken.Om risico van infectie te vermijden, komt u beter niet aan de brandwonde.
 • Bij een open wonde doet u er een verband rond zodat er geen vuil aan kan komen. Ontsmet (ontsmettingsmiddel o.b.v. water) de brandwonde alvorens u een verband aanlegt.
 • Open de brandblaren niet.

 

Het is aangeraden om de huisarts te raadplegen:

 

 • als een kind zich verbrandt;
 • bij een tweede- of derdegraads verbranding;
 • als er na enkele dagen geelgroen vocht uit de wonde komt;
 • als er een geelwitte plek verschijnt die geen pijn doet;
 • bij elektrische verbranding of verbranding door chemische producten