Ziekte van Alzheimer: symptomen

Symptomen van de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenziekte en is de meest voorkomende vorm van dementie. Cellen in sommige delen van de hersenen stoppen te werken, sterven af en het verstandelijke vermogen gaat achteruit. De ziekte van Alzheimer is progressief en de patiënt zal in een laatste fase niet meer kunnen lopen, praten en incontinent en bedlegerig worden.

 

De aandoening komt 1,5 tot 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De kans op Alzheimer wordt groter met de leeftijd en treedt meestal op na de leeftijd van 70. Indien Alzheimer voor het 65ste levensjaar optreedt, is er sprake van jongdementie.

 

Symptomen

 

De ervaren klachten hebben vooral betrekking op het denken, de taal en de stemming:

 

  • Vergeetachtigheid: De patiënt kan recente gebeurtenissen nog maar moeilijk onthouden.Hierdoor wordt het voor hem steeds moeilijker om zich in ruimte en tijd te situeren en blijkt gedesoriënteerd. Daarnaast raken steeds meer herinneringen uit een iets verder verleden verloren. Het dagelijkse ritme is zoek en de patiënt zal vaker ‘s nachts leven en overdag slapen. De patiënt is zich daar vaak van bewust en zal smoesjes verzinnen om deze vergeetachtigheid te verbergen.
  • Communicatie: De patiënt heeft moeite om gesprekken te volgen en bepaalde woorden en begrippen te begrijpen en moeite om nieuwe termen te onthouden of te gebruiken. Niet alleen bij het mondeling communiceren maar ook bij het schrijven treedt dit symptoom op.
  • Veranderingen in persoonlijkheid: De kloof tussen lachen en huilen is klein, het humeur schommelt en kan snel evolueren naar boosheid of een depressie. Impulsiviteit en ongepast gedrag treden op. Daarnaast kan de patiënt zich nog maar moeilijk inleven in de denkwereld van anderen en is hij zich niet meer bewust van de impact van zijn daden.
  • Incontinentie: De patiënt ondervindt moeite om zijn ontlasting of drang om te urineren in bedwang te houden.
  • Hallucinaties: De patiënt is ervan overtuigd iets te hebben gezien of meegemaakt dat in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden

 

Oorzaken

 

De oorzaken van de ziekte van Alzheimer zijn moeilijk te achterhalen. Wel kunnen sommige risicofactoren een invloed uitoefenen:

 

  • leeftijd
  • mongolisme
  • schedeltrauma’s
  • erfelijkheid

 

Lees hier meer over hoe je best omgaat met een persoon die aan Alzheimer lijdt.