Burn-out

Stress kan tot op zekere hoogte perfect verdragen worden. Wanneer we bepaalde stresssituaties echter niet meer de baas kunnen en ons lichaam er zowel lichamelijk als mentaal onderdoor gaat, kan dit leiden tot een burn-out. Met dit artikel kan je voor jezelf nagaan of je hieronder lijdt en hoe je kan ingrijpen.

Wat is het?

Een burn-out wordt gekenmerkt door het lichamelijk en emotioneel uitgeteld zijn, wat een gevolg is van stresssituaties die we niet meer de baas kunnen. Een gezonde portie stress is goed te verdragen door het lichaam, maar wanneer de opgelegde last groter is dan wat we kunnen dragen, is er sprake van een ongezonde vorm van stress, wat op termijn kan leiden tot een burn-out.

 

Wanneer we merken dat we onder stress zitten, kunnen we een periode van rust inlassen. Maar wanneer dit geen baat heeft en we de stresssituaties op het werk of op persoonlijk vlak blijven negeren, kunnen we er ook emotioneel onderdoor gaan. Wanneer de dagdagelijkse taken steeds moeilijker worden en we geen controle meer hebben over de gestelde eisen, zullen de stresssymptomen steeds meer tot uiting komen. Het lichaam zal zowel op lichamelijk als mentaal vlak uitgeput zijn. Er is dan sprake van een burn-out.

 

Oorzaken

Zoals hierboven al werd aangegeven, vloeit een burn-out voort uit een opeenstapeling van stresssituaties. De oorzaken kunnen werkgerelateerd zijn of kunnen ook worden toegeschreven aan familiale factoren.

 

Werkgerelateerde stressfactoren:

 • spanning op de werkvloer
 • druk om te presteren
 • zware deadlines
 • dagelijkse files
 • te weinig of te veel verantwoordelijkheden
 • vervelende klanten
 • gebrek aan ervaring

 

Familiale stressfactoren:

 • financiële moeilijkheden
 • echtscheiding
 • zorg voor kinderen
 • overlijden in de familie

 

Persoonlijke eigenschappen:

 • perfectionisme
 • moeilijk nee kunnen zeggen
 • personen met uitstelgedrag
 • pessimisme
 • geen hulp durven te vragen

 

Symptomen

Meestal ligt een burn-out ten grondslag aan werkgerelateerde onrust, maar persoonlijke strubbelingen kunnen evengoed de boosdoener zijn. De symptomen van een burn-out laten zich kennen op lichamelijk en mentaal vlak of doen zich voor in de vorm van gedragsveranderingen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van zulke symptomen:

 

Lichamelijk:

 • hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, nekpijn
 • maag- en darmklachten
 • slaapproblemen
 • aanhoudende vermoeidheid
 • verhoogde bloeddruk
 • hartkloppingen
 • verminderde weerstand

 

Mentaal:

 • niet meer kunnen genieten, nergens nog zin in hebben
 • lusteloosheid
 • prikkelbaarheid, geïrriteerdheid
 • sombere en angstige gedachten
 • concentratieproblemen
 • geen rust meer vinden
 • verminderd zelfvertrouwen

 

Gedragsveranderingen:

 • contact met anderen ontlopen
 • uitstelgedrag, verantwoordelijkheden uit de weg gaan
 • toenemend aantal fouten
 • toenemend alcoholgebruik, steeds meer roken
 • nood aan slaap- en kalmeermiddelen

 

Hoe geraak je ervan verlost?

Luister naar je lichaam en gun jezelf rust. Spreek bijvoorbeeld af met vrienden of familie en lucht je hart. Het kan helpen om over je gevoelens te praten. Zo kan er samen eventueel voor een oplossing gezorgd worden.

 

Hanteer een gezonde levensstijl en vermijd alcohol en koffie. Zorg voor een goede nachtrust door een goed slaapritme aan te houden. Hierbij is het belangrijk steeds rond hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan. Een slaapkamer blijft een plaats om tot rust te komen. Vermijd dus het gebruik van tv, tablets of smartphones in de slaapkamer.

 

Wees realistisch tegen jezelf en durf ‘nee’ te zeggen tegen anderen wanneer bepaalde eisen niet realistisch zijn. Iedereen tevreden stellen is nu eenmaal niet mogelijk. Hoe vaker je ‘ja’ zegt, hoe meer zij er gewend aan zullen geraken en je ook steeds meer zullen vragen.

 

Houd werk en privé gescheiden. Neem stressvolle gebeurtenissen van op het werk niet mee naar huis en praat er ook niet over in privésituaties.

 

Ga op zoek naar een nieuwe hobby, een andere sport of bijkomende interesses. Zo kan je je gedachten tijdig verzetten.